Bảng giá

Bảng giá

VinFast VF5 Plus

VinFast VF5 Plus
 • Không bao gồm PIN

  479,000,000₫

 • Bao gồm PIN

  559,000,000₫

VinFast VF6

VinFast VF6
 • bản Base KHÔNG PIN

  686,000,000₫

 • bản Base CÓ PIN

  776,000,000₫

 • bản Plus KHÔNG PIN

  776,000,000₫

 • bản Plus CÓ PIN

  866,000,000₫

VinFast VF e34

VinFast VF e34
 • Không bao gồm PIN

  721,000,000₫

 • Bao gồm PIN

  841,000,000₫

VinFast VF7

VinFast VF7
 • bản Base không bao gồm pin

  861,000,000₫

 • bản Base bao gồm pin

  1,010,000,000₫

 • Bản Plus không bao gồm pin

  1,011,000,000₫

 • Bản Plus bao gồm pin

  1,211,000,000₫

VinFast VF8

VinFast VF8
 • bản Eco KHÔNG GỒM PIN

  1,090,000,000₫

 • bản Plus KHÔNG GỒM PIN

  1,270,000,000₫

 • bản Eco GỒM PIN

  1,290,000,000₫

 • bản Plus GỒM PIN

  1,470,000,000₫

VinFast VF9

VinFast VF9
 • bản Eco KHÔNG GỒM PIN

  1,491,000,000₫

 • bản Plus KHÔNG GỒM PIN

  1,685,000,000₫

 • bản Eco GỒM PIN

  1,984,000,000₫

 • bản Plus GỒM PIN

  2,178,000,000₫

.