VinFast VF5 Plus

VinFast VF5 Plus

Không bao gồm PIN giá chỉ 479,000,000₫

Bao gồm PIN giá chỉ 559,000,000₫

Chính sách thuê pin

 • Gói dưới 3.000 Km: 1.600.000 VNĐ/tháng
 •  Gói trên 3.000 Km: 2.700.000 VNĐ/tháng
 • VinFast VF5 Plus
 • VinFast VF5 Plus
 • VinFast VF5 Plus
 • VinFast VF5 Plus
 • VinFast VF5 Plus
 • VinFast VF5 Plus
 • VinFast VF5 Plus
 • VinFast VF5 Plus
 • VinFast VF5 Plus
 • VinFast VF5 Plus
 • VinFast VF5 Plus
 • VinFast VF5 Plus
 • VinFast VF5 Plus
 • VinFast VF5 Plus
 • VinFast VF5 Plus
 • VinFast VF5 Plus

Thông số VinFast VF5 Plus

.